Komentar Grupe Pivac na medijske napise vezane za temu Mjera 14

 09.06.2023
Komentar Grupe Pivac na medijske napise vezane za temu Mjera 14

Nastavno na medijske napise vezane za temu Mjera 14, u nastavku donosimo komentar Grupe Pivac.

 

Grupa Pivac veliki je primarni proizvođač čija je proizvodnja u 2021. godini premašila 150 tisuća svinja i 7000 grla junadi. Osim kooperacije s uzgajivačima svinja, Grupa Pivac vlasnik je više farmi junadi, koje su također u sustavu mjere 14. Sredstva iz mjere 14 isplaćena su nam i za tov svinja na farmama kooperanata i za tov junadi na našim vlastitim farmama, sukladno propisanim uvjetima i broju proizvedenih grla, kao i svim drugim domaćim proizvođačima.

 

Model kooperacije s uzgajivačima svinja u sustavu Grupe Pivac organiziran na način da s kooperantima sklapamo ugovor o uslužnom tovu, pri čemu Grupa Pivac ostaje vlasnik životinja. Sukladno potpisanim ugovorima, farmerima plaćamo za uslugu tova, odnosno ugovorenu fiksnu cijenu po kilogramu prirasta. Mi kupujemo životinje i isporučujemo ih na farme kooperanata. Kao organizator tova i vlasnik životinja nabavljamo što je moguće kvalitetniji tovni materijal. Tijekom cijelog razdoblja tova kupujemo i na farme dostavljamo hranu za te životinje. Vodimo brigu da to bude isključivo zdravstveno ispravna hrana provjerenih dobavljača, koju redovito kontroliramo i šaljemo na analize kako bismo osigurali maksimalno kvalitetnu ishranu s pozitivnim učincima ne samo na proizvodne rezultate, već i na zdravlje životinja. Naša stručna služba, koju čine veterinari i drugo stručno osoblje, farmerima je na usluzi 24 sata dnevno. Svim tim radnjama stvaramo okvir za provođenje mjere.

 

Svi primarni proizvođači imaju priliku aplicirati za sredstva iz mjere 14 pod jednakim uvjetima. Žele li ostvariti potpore, prethodno trebaju sami kupiti životinje i sami osigurati hranu, veterinara i sve ostalo potrebno za samostalan tov. Naime, sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje izravne potpore je upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke. Subjekt koji nema stoku upisanu u registar, sukladno Pravilniku ne može aplicirati na mjeru. U Jedinstvenom registru domaćih životinja je stoka za koju je ostvarena potpora upisana na ime Mesne industrije Vajda, koja je vlasnik životinja.

 

Na taj način mi kao vlasnik životinja, koji organizira i financira cijeli proces, sukladno važećim zakonskim propisima smo i korisnik mjere. Prema uvjetima koje propisuje nadležno ministarstvo i koji vrijede za sve podnositelje zahtjeva za korištenje potpore, „u slučaju uslužnog tova korisnik potpore je organizator tova“ (Uputa za ostvarivanje potpora za M14 za razdoblje 2014. – 2020., str. 2; https://ruralnirazvoj.hr/files/MPS-Brosura-200x275-Kako-ostvariti-potporu-za-mjeru-14-1.pdf)

 

Na porast ostvarenih potpora iz mjere 14 za 2021. godinu najviše su utjecale promjene u samoj mjeri. U tom je razdoblju povećan iznos omotnice za mjeru 14 u RH, a također je došlo do izmjene u načinu obračuna broja grla. Dok je ranije osnova za obračun bio prosječni mjesečni broj grla na farmi, po novom načinu obračuna potpore se isplaćuju za ukupan broj grla proizvedenih u razdoblju od jedne godine. Kod uzgoja tovnih svinja prosječni turnus traje tri mjeseca te je između svakog perioda tova propisan period odmora objekta. To znači da se na godišnjoj razini realizira ukupno tri turnusa proizvedenih svinja pa je novi način obračuna donio povećanje isplaćenih sredstava u odnosu na ranije godine. Iste odredbe vrijedile su za sve primarne proizvođače u Hrvatskoj pa tako i za Mesnu industriju Vajda i Grupu Pivac.

 

Jedinstveni zahtjev za potporu iz mjere 14 za 2021. godinu podnijeli smo za oko stotinu JIBG-ova. Zahtjev se podnosi samo jednom godišnje pa su, osim farmi s kojima smo radili tijekom godine i u trenutku podnošenja zahtjeva, prilikom apliciranja uračunate i farme na kojima je potencijalno bio planiran uzgoj. No, ključno je naglasiti da su sredstva iz mjere 14 isplaćena isključivo za životinje koje su doista prijavljene u sustav i čiji je tov završen. Naime, za izračun potpora u stočarstvu koriste se podaci iz Jedinstvenog registra domaćih životinja. Konketno, za kategoriju tovnih svinja osnovica za izračun uvjetnih grla je broj grla u registriranim prometima u Jedinstvenom registaru domaćih životinja isporučenih na klanje od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi zahtjev (Uputa za ostvarivanje potpora za M14 za razdoblje 2014. – 2020., str. 11; https://ruralnirazvoj.hr/files/MPS-Brosura-200x275-Kako-ostvariti-potporu-za-mjeru-14-1.pdf)

 

Isplata sredstava za mjeru 14 vezana je dakle samo za stvarno proizvedene životinje, a ako prilikom nadzora na nekoj od kontroliranih farmi nije bilo životinja, tada se radilo o farmama na kojima nakon završenog turnusa nije bilo ponovnog punjenja, ili pak o farmerima kod kojih nije došlo do punjenja farmi koje je bilo planirano u trenutku podnošenja zahtjeva. Važno je istaknuti da za takve farme, sukladno načinu izračuna potpora, sredstva iz mjere 14 nikada niti nisu ostvarena.

 

Upoznati smo sa svim aktivnostima koja provode nadležna tijela. U kontaktu smo s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojoj smo dostavili svoje mišljenje o nalazima kontrole te ćemo i dalje postupati kao i obično – u skladu sa svim važećim propisanim zakonima.