Pravila Nagradnog natječaja "Zagrilaj, fotkaj i osvoji poklon paket"

 26.04.2023
Pravila Nagradnog natječaja "Zagrilaj, fotkaj i osvoji poklon paket"

Nagradni natječaj "ZAGRILAJ, FOTKAJ I OSVOJI POKLON PAKET"

 

 

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja "Zagrilaj, fotkaj i osvoji poklon paket (u daljnjem tekstu Natječaj) je Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka 13, Vrgorac, OIB 28128148322 (u daljnjem tekstu Organizator). Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama niti je povezan s navedenim aplikacijama.

 

 

Članak 2.

Natječaj se održava u razdoblju od 27. travnja 2023. do 3. svibnja 2023. u 23:59 sati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni po završetku nagradnog natječaja.

Cilj nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima.

 

 

Članak 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Internetskim stranicama www.pivac.hr.

 

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom izmijenjenih Pravila. Sudionici su dužni redovno se obavještavati o promjenama Pravila, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi.

 

Članak 4.

Nagradni natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook. Da bi sudjelovali u natječaju, korisnici trebaju pristupiti svojim Facebook profilima, upoznati se s pravilima na web stranici www.pivac.hr i slijediti upute za ispunjenje zadatka. 

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

  • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji 
  • osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika

 

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze isključivo autorske fotografije objavljene u komentaru ispod objave na Facebook profilu Mesne industrije Braća Pivac Zagrilaj, fotkaj i osvoji poklon paket, a nagradit ćemo jednog sudionika, čija fotografija osvoji najviše oznaka “sviđa mi se”.

 

Naknadno pristigle fotografije nećemo uzimati u obzir. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedanput.

 

Organizator zadržava pravo pregledati svaku fotografiju u komentaru objave nagradnog natječaja te ju eventualno ukloniti kako bi se spriječile moguće manipulacije, uvrede i nepravilnosti. 

 

 

Članak 5.

Fond nagrada čini 1 (slovima: jedan) poklon paket Grupe Pivac koju čine MIB Pivac d.o.o., PPK karlovačka mesna industrija te Vajda d.d., te se dostavljaju dobitniku osobno, nakon objave dobitnika, u dogovoru s Organizatorom.

 

 

Članak 6.

Organizator će pregledati sve prijavljene fotografije i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Natjecatelj prekrši pravila ovog Natječaja.           
  • Natjecatelj ne odgovori na upit organizatora u roku od 48 sati na kontaktne podatke.
  • Prijavljeni prijedlog se ne pridržava teme natječaja.
  • Prijavljene fotografije u komentaru objave nagradnog natječaja su uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti, ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.       
  • Fotografijom u komentaru objave nagradnog natječaja na bilo koji način se izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja ili se njima ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora i povezane proizvode, ili druge ljude, poduzeća i proizvode.        
  • Fotografija u komentaru objave nagradnog natječaja čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7.

Svaki sudionik prihvaća i odobrava da se podaci o njegovom imenu, prezimenu i e-mail adresi pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog natječaja i kontaktiranja od strane organizatora. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu (osim javno objavljenih), niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni Faceboooku niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane Facebooka. Sudionicima Natječaja preporučamo da prije korištenja svake od ovih aplikacija pročitaju izjavu o zaštiti podataka. Korištenjem bilo kojeg dijela ovih aplikacija, sudionici suglasno prihvaćaju sva pravila i opće uvjete korištenja.

 

Članak 8.

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika MIB Pivac d.o.o.

 

Između dostavljenih fotografija prema zahtjevu iz Nagradnog natječaja, žiri će prema kriteriju fotografije s najviše oznaka “sviđa mi se” izabrati jednog dobitnika. Odluka žirija je konačna.

 

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi putem web stranice www.pivac.hr, a njihova imena bit će objavljena na Facebook i Instagram stranici (u komentaru ispod svake objave te u Facebook i Instagram priči) po završetku natječaja.

 

U slučaju nemogućnosti uspostave kontakta s dobitnikom iz bilo kojeg razloga i ako se dobitnik ne javi u roku od 48 sati od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećoj poslanoj fotografiji s najvećim brojem oznaka “sviđa mi se“ i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati od slanja poruke.

 

Ako se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za nekorištenje nagrade. 

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većem opsegu, količini  ili vrijednosti od predviđene. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugi proizvod  ili drugu vrijednost.

 

 

Članak 9.

Sudionici su upoznati da će se, prema dobrovoljnom sudjelovanju u nagradnom natječaju, njihova imena i eventualno ostali predani podaci javno objaviti uz komentar koju su dobrovoljno predali na natječaj, kao i nagrada koju su osvojili te da će ove podatke MiB Pivac d.o.o. kao voditelj obrade koristiti isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja koja obuhvaća i javnu obavijest o rezultatima nagradnog natječaja. Navedene vrste podataka čuvat će se kao osobni podaci sudionika natječaja do dana završetka nagradnog natječaja, nakon čega će podaci biti uništeni.

 

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

 

Voditelj obrade obrađivat će podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

 

Podnošenje podataka na ovaj natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada njegovih podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili zakonom, može se obratiti voditelju obrade na e-mail: dpo@ppk.hr i zatražiti objašnjenje, radi pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja svojih osobnih podataka ili prava na ulaganje prigovora.

 

 

Članak 10.

Dobitnici nagrade, u svezi fotogtafija dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivaju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

 

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene fotografije te isto ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, koja bi sudionici natječaja mogli počiniti pri kreiranju svojih prijedloga. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim fotografijama krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionici suglasno prihvaćaju uvjete i pravila natječaja i daju svoju suglasnost da ih organizator može kontaktirati u svrhu promocije svojih natječaja i proizvoda.

 

 

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, tehnički problemi s aplikacijom koji se ne mogu otkloniti, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

 

Članak 12.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

 

 

U Vrgorcu, 26. travnja 2023.

Za Mesnu industriju Braća Pivac d.o.o.:

Ivica Pivac, direktor v.r.