Opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice

I. Opće odredbe

Informacije

Naziv: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.

Sjedište: Vrgorac, Težačka 13

OIB: 28128148322
MBS: 060027655
Adresa elektroničke pošte: pivac@pivac.hr
Telefon: +385 21 674 433

Fax:        +385 21 674 477

Tvrtka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu

 

Putem svoje internet stranice na domeni www.pivac.hr pružamo uslugu ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač, nagradne igre te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice.

 

Ovim Općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku.

 

U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik usluge je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

 

Korištenjem internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

 

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun.

 

Obvezujemo se štititi osobne podatke svih Korisnika internetske stranice, na način kako je opisano Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, koju možete pročitati na slijedećem linku.

 

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internetske stranice, tvrtke zadržavaju pravo da onemoguće internetsku stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje nisu odgovorne. Korisnik je suglasan da korištenje internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

 

Zadržavamo pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja te uvjete korištenja internetske stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

Zadržavamo pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o privatnosti i sigurnosti podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja.

 

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o privatnosti i sigurnosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

 

Internetska stranica je isključivo vlasništvo tvrtke te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

 

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet, kao i sadržaj stranice, isključivo je pravo tvrtke te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalnopravnoj odgovornosti. Zadržavamo pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja.

 

Za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, tvrtke su ovlaštene raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički račun, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

 

Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internetske stranice isključivo u svrhu svoje vlastite uporabe.

 

Komunikacija između Korisnika i tvrtki odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i sl.

 

www.pivac.hr može sadržavati poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih osoba.

 

Tvrtke ne upravljaju sadržajem i podacima tih stranica, ne daju posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne jamče za istinitost niti odgovaraju za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internetskih stranica trećih osoba, Korisniku se preporuča da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opće uvjete poslovanja i vodiče za uporabu određene internetske stranice koju koristi. Također se Korisniku preporuča, neovisno o korištenju ove internetske stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internetskoj stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici www.pivac.hr (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila) te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

 

Svaka izmjena koja se odnosi na zaštitu i povjerljivost podataka bit će objavljena na ovoj internetskoj stranici, a ovisno o mogućnosti, odnosno prikladnosti, obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena Korisniku putem e-maila.

 

Korisnicima se preporuča da redovito provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uvjeta zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.

 

II. Telekomunikacija

 

Možemo omogućiti korisniku komunikaciju putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o djelatnosti i uslugama koje pružamo, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama, sudjelovanja u nagradnim igrama, dobrovoljno slanje životopisa te kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

 

Nećemo postupati po nalozima i drugim instrukcijama zaprimljenima putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju poslovnu tajnu.

 

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave.

 

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, tvrtke su ovlaštene trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.

 

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da razmijenjene poruke, videomaterijale, audiomaterijale i druge materijale možemo snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja eventualnih sporova.

 

Poruke koje razmijenimo s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke.

 

III. Primjena prava

 

Naša tvrtka registrirana je pri sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Republika Hrvatska te u obavljanju svojih registriranih djelatnosti primjenjuje pozitivne pravne propise Republike Hrvatske i primjenjive nadnacionalne propise EU.

 

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

IV. Politika kolačića

 

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. ožujka 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

 

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

 

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice.

 

Što su kolačići?

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke.  Postoji nekoliko tipova kolačića:

 

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

 

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

 

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

 

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

 

 

V. Završne odredbe

 

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih pravila i uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

 

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice, upućuju se Korisnici stranice, na kontakt putem e-maila.